Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Aktuellt

Centralstation

Tävlingsvinst centralstation

Vi har tillsammans med Wingårdhs, Bogl och Sigma Civil vunnit arkitekttävlingen om Norrköpings nya centralstation.

Omslaget av Gods & Gårdar

Vi söker projektör med kulturhistorisk kompetens

Fredriksson arkitektkontor bevarar, underhåller och utvecklar det byggda kulturarvet. Vi erbjuder arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering och om-, till- och nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla. Nu behöver vi förstärka vårt team.

Omslaget av Gods & Gårdar

På omslaget

Senaste numret av Gods och gårdar har vårt projekt Prinsessan Estelles salong på omslaget. Salongen inreddes 2013 och finns på Linköpings slott. Inne i tidningen finns ett stort bildreportage om slottets representationsvåning.

Norrköpings krematorium

Nomineringar till Helgopriset: Norrköpings krematorium

Den andra nomineringen till Helgopriset är Norrköpings krematorium som vi ritat på uppdrag av Norrköpings pastorat.

Måseskärs fyr

Nomineringar till Helgopriset: Måseskärs fyr

Vi har fått det glädjande beskedet att vi blivit nominerade till Sveriges främsta pris för byggnadsrestaureringar. Av fem nomineringar har vi fått två. Den ena är Måseskärs fyr som restaurerats på uppdrag av Sjöfartsverket.

Lokverkstaden i Motala

Antikrundan i Lokverkstaden

Sveriges televisions klassiska Antikrundan spelas in den 29 augusti 2023 i Lokverkstaden inom Gamla Motala verkstad.

En stad

Vi söker uppdragsansvarig byggnadsantikvarie

Fredriksson arkitektkontor bevarar, underhåller och utvecklar det byggda kulturarvet. Vi erbjuder arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering och om-, till- och nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla. Nu behöver vi förstärka vårt team med en uppdragsansvarig byggnadsantikvarie.

Kung Carl den sextonde Gustaf utomhus i en park

Minne av kungajubileet

Vår kung firar i år 50 år på tronen vilket är svenskt rekord. Kungen gör resor till samtliga län och den 25 maj var det Östergötlands tur. Ett moment i besöket var plantering av ett träd, en parklind som förökats från en lind planterad av Gustaf II Adolf.

Trollhättan vatten

Vi ritade Årets Museum

Östergötlands museum har utsetts till Årets Museum av Sveriges museer och Svenska ICOM. Vi är glada och stolta över att vi ritat och varit projektledare för restaureringen av museet.

Trollhättan vatten

Vårdprogram för slussmiljön i Trollhättan

Vi har fått förtroendet av Sjöfartsverket att upprätta ett vårdprogram för kulturmiljön med byggnader och anläggningar inom det centrala området kring slussarna i Trollhättan.

Östergötlands arkitekturpris till Norrköpings krematorium

Östergötlands arkitekturpris till Norrköpings krematorium

Vi är glada att berätta att vi har tagit emot priset tillsammans med byggherren Norrköpings pastorat och entreprenören SEFAB.

Lampor

Återbruk i Norrköpings rådhus

På vinden i rådhuset finns ett antal skrotade belysningsarmaturer som ursprungligen lyste upp byggnaden. Nu har vi medverkat till att renovera fyra armaturer och kunnat beställa nya lampglas från Rejmyre glasbruk. Vi har nu provmonterat glasen.

Kyrka

Vi hjälper er att genomföra församlingens byggprojekt

Fredriksson arkitektkontor bevarar, underhåller och utvecklar det byggda kulturarvet. Vi erbjuder kvalificerade arkitekttjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga kulturmiljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Empirbyggnad restaurerad

Dubbel prisnominering

Två av fyra projekt nominerade till 2022-års omgång av Östergötlands arkitekturpris är ritade av Fredriksson arkitektkontor. Det är tillbyggnaden till Norrköpings krematorium och restaureringen av Östergötlands museum. Vinnaren avslöjas under våren.

Empirbyggnad restaurerad

Empirbyggnad restaurerad

Det Swarziska huset i Norrköping är nyrestaurerat. Vi har strävat efter att återställa den ursprungliga kulörsättningen liksom målningsmaterial och plåtdetaljer.

Byggnadsingenjörsprogrammet

Pumpstation i slottspark

I byggnadsminnet Lugnet i Finspångs slottspark har vi utformat en överbyggnad över en kommunal pumpstation. I den känsliga miljön har vi valt en stram form med en sparsmakat detaljerad fasad av trä behandlad med mörk trätjära.

Byggnadsingenjörsprogrammet

Norrköpings synagoga

Norrköpings synagoga är ett spännande byggnadsminne uppfört 1858 och bevarat i ursprungligt skick. Vi har medverkat i underhåll av byggnaden under 20 år och i år görs utvändigt underhåll av fasader och tak som nu är inne i slutskedet.

Byggnadsingenjörsprogrammet

Byggnadsingenjörsprogrammet

Vi genomför för fjärde året en kurs i byggnadsingenjörsprogrammet på uppdrag av Linköpings universitet: Byggnads- och samhällsplanering. Kursen omfattar en bred introduktion till området med föreläsningar, studiebesök och en övningsuppgift som gäller universitets egen fastighet på Södra Promenaden i Norrköping

Linköpingsslott

Linköpings slott

Slotts- och domkyrkomuseet i Linköpings slott har utrustats med en ventilationsanläggning med balanserad ventilation och återvinning.

Källviks kyrja

Synlig förstärkning

Skällviks kyrka drabbades av akuta sättningsskador efter en särskilt torr sommar som torkade ut den lerhaltiga undergrunden.

Invigningen av Norrköpings krematorium

Invigningen av Norrköpings krematorium

Den 24 augusti var det dags för invigningen av Norrköpings krematorium efter restaurering och tillbyggnad. De många invigningstalen berörde debatten som föregick beslutet att investera i Norrköping.

Byggnad med kupol i turkos

Invigningar på rad.

Under våren 2022 har flera av våra projekt kunnat invigas. Först öppnades Matteus kyrka i mars efter restaurering och samtidigt tillbyggnaden med församlingslokaler. Församlingen firade en hel vecka med flera konserter, föreläsningar och visningar. Därefter öppnades Östergötlands museum efter en stor restaurering vilket uppmärksammades i pressen och på TV. I augusti är det dags att inviga Norrköpings krematorium. Den gamla delen med kapell har restaurerats och funktonsdelen med ugnar och alla funktioner kring dessa har helt förnyats

Byggnad med kupol i turkos

Krematoriet

Norrköping, Östergötland

Norrköpings krematorium, som är ritat av Kurt von Schmalensee på 1930-talet och invigt 1938, är en kyrklig miljö uppförd i funktionalismens anda. Byggnaden skildrar genom sin form hur kyrkomiljöer, som förr gestaltades med tyngd och allvar, nu började få ett luftigare och ljusare formspråk

En kyrka med utbyggnad

Matteus kyrka

Norrköping, Östergötland

Nya tillbyggnader på äldre kyrkor är ovanliga i Sverige, men vi på Fredriksson arkitektkontor har medverkat i just ett sådant projekt i samband med den invändiga renoveringen av Matteus kyrka i Norrköping.

Ljus byggnad med namnet Östergötlands museum

Östergötlands museum

Linköping, Östergötland

Museet uppfördes i slutet av 1930-talet efter många års planering. Arkitekterna Ahrbom och Zimdal vann tävlingen om utformningen som är ett intressant och tidigt exempel på materialrealismen som sedan kom att dominera 1940-talets svenska arkitektur.

Röd fyr mot blå himmel

Måseskärs fyr

Orust kommun, Västra Götaland

Måseskärs fyrplats är en av den svenska västkustens mest kända. Redan 1829 byggdes ett stångmärke på ön och 1865 byggdes fyren och tillhörande byggnader.

Byggnader vid hamnen

Triangeln Södra Hamnen

Norrköping, Östergötland

Projektet genomfördes som en marktilldelningstävling som anordnades av Norrköpings kommun. Vi deltog som arkitekt och antikvarie i ett stort team tillsammans med Wingårds och Sandell Sandberg och Utopia.

Vitt tegelhus

Församlingsexpedition Söderköping

Söderköping, Östergötland

Församlingen har bildats genom sammanslagning av flera mindre församlingar och kontor och expedition har samlokaliserats i den tidigare lokalen intill St Laurentii kyrka i Söderköping. Därför fanns behov av större lokaler..

Rostfärgad stor kyrka

S:t Laurentii kyrka

Söderköping, Östergötland

Kyrkan har rester av en äldre medeltida kyrka men är i huvudsak uppförd efter en brand 1494. Valven tillkom i omgångar under 1500-talet.

3D ritning av vitt hus

Kv. Renen

Norrköping, Östergötland

I kv. Renen vid Norra promenaden i Norrköping finns det Blomska hemmet, uppfört 1919 och ritat av Verner Northun. Från början användes byggnaden som bostadshus för ensamma och fattiga kvinnor, sedan har huset renoverats och rustats upp i omgångar under hela 1900-talet.

Vit äldre kyrka

Risinge gamla kyrk

Risinge, Östergötland

Den ålderdomliga medeltida kyrkan har bland Sveriges bäst bevarade valvmålningar. Bänkinredningen är ålderdomlig och tillkommen på 1600- och 1700-talen. Kyrkan har många värdefulla och vackra detaljer från äldre tid.

Katolsk kyrka i Motala

Ny katolsk kyrka i Motala

February 4, 2020

Katolska kyrkan behövde nya lokaler i västra Östergötland för församlingsverksamhet som leds av franciskanermunkar som bor på plats. En vacker kyrka från 1920-talet ritad av Erik Lallerstedt för Missionskyrkan kunde förvärvas och byggas om. Vi medverkade som arkitekt och projektledare. Kyrkan inrymmer en kyrkolokal med biktbås, en församlingssal med kök och ett kloster med plats för sex munkar.