Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

KUL, Sakkunnig avseende kulturvärden

Kul

Vi erbjuder samtliga tjänster som tillhör KUL

Normalt fungerar det bra att en av våra certifierade KUL medverkar i projekt där vi samtidigt ansvarar för projekteringen. Det ger stora fördelar i effektivitet eftersom vi stämmer av projekteringen med KUL kontinuerligt och slipper att få bakslag och omprojektering. Det ger också fördelen att kompetensen hos KUL tas tillvara på ett konstruktivt sätt som bidrar till att kulturvärden bevaras.