Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Upphandling & Projektledning

Tre dokument på ett bord.

Upphandling

Vi hjälper er att ta fram förfrågningsunderlag och handla upp era bygg- och restaureringsarbeten. Välgjorda förfrågningsunderlag som specificerar hur ett arbete ska utföras och vilka material och metoder som ska användas garanterar ett rättvist anbudsförfarande där de olika anbudens pris lätt kan jämföras. Vi är gärna ert ombud i upphandlingsprocessen och hjälper till från första idé till färdigt kontrakt. Vi har erfarenheter av entreprenörer med kompetens att genomföra arbeten i kulturhistoriska miljöer.

Två arkitekter ritar.

Projektledning & Arbetsmiljö

En god projektledning garanterar ett högkvalitativt utförande. Regelbundna och protokollförda byggmöten ger en kvalitetssäkring och ser till att inga aspekter av byggprocessen glöms bort. Vårt byggtekniska kunnande hjälper oss att föra en konstruktiv dialog med alla inblandade parter samtidigt som vår arkitektkunskap och kunskap om kulturmiljö ger oss möjlighet att se helheten. I projektledningen kan vi hjälpa till att skapa en god arbetsmiljö och upprätta arbetsmiljöplaner. Vi kan vara Byggarbetsmiljösamordnaren för planeringen och projekteringen (BAS-P) och Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U). Vi kan också bevaka tillgänglighetsfrågorna genom arkitekter som är certifierade TIL.

En lång rund mur med torn.

Konstruktion

På kontoret har vi kompetensen att konstruktionsberäkna trä, betong och stålkonstruktioner. Att våra arkitekter har denna resurs nära till hands gör att vi tidigt kan skapa oss en helhetsbild och undvika otrevliga överraskningar där konstruktionen tar mera plats än beräknat. Vi har också kompetens inom historiska konstruktionsprinciper och har erfarenhet att arbeta med kallmurade valvkonstruktioner i sten och tegel.