Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Generalkonsult

Generalkonsult

Vi arbetar gärna som generalkonsult

Som projekteringsledare utser vi och tar ansvar för en konsultgrupp. Vi har ett bra nätverk av konsulter som vi har upparbetade samarbeten med. Beroende på projektets karaktär väljer vi rätt kompetens. Vi har särskilt fokus på att hitta konsulter med kunskaper och erfarenheter av att arbeta i kulturhistoriska miljöer. Fördelen för kunden med generalkonsultupphandling är effektivare projektering och enklare hantering med en leverantör.

Generalkonsult

Vi arbetar alltid som generalkonsult i projekt för Statens fastighetsverk och för det mesta i projekt för Svenska kyrkan och även i många andra projekt. Vi menar också att det gynnar kvaliteten på slutresultatet med oss som generalkonsult som följs upp under byggskedet genom att vi arbetar som byggledare med stöd av konsultgruppen.