Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Vår historia

Kulturmiljövård under 30 år

Fredriksson arkitektkontor grundades 1992 av Mats Fredriksson. Redan från början etablerades kontorets inriktning mot kulturhistoriska miljöer.

Sedan år 2000 finns kontoret i Norrköping i historiska lokaler i kvarteret Knäppingsborg i industrilandskapet. Samma år ombildades kontoret till aktiebolag.

År 2001 utnämndes Mats Fredriksson till slottsarkitekt för Linköpings slott vilket gav tillgång till Statens fastighetsverks breda kontaktyta med byggnadsvården i landet.

Under de följande åren utvecklades kontoret stegvis med fler medarbetare och bredare kompetensområde.

Under 2019 kom Felix Lotz in som delägare i företaget och driver och utvecklar sedan dess verksamheten tillsammans med Mats Fredriksson.

År 2020 kunde företagets lokaler utökas och uppgraderas. 

Under 2022 tillträdde Felix som arkitektkontorets VD.