Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Slott & herrgård

Blixta rött hus

Arkitektritade villor & tillbyggnader

Låt våra erfararna arkitekter skapa ditt hus eller din tillbyggnad efter dina behov. Vår breda kunskapsbas ger oss möjlighet att förverkliga en innovativ arkitektur där dina önskemål står i fokus. Vi har en gedigen kunskap med arkitekter som har erfarenhet att formge hus med olika uttryck, även i olika historiska arkitektoniska stilar. På kontoret finns kompetensen att ta ansvar från idéskiss till färdig byggnad. Vi kan erbjuda hjälp med konstruktion, upphandling och projektledning. Vi både tänker och ritar i tre dimensioner så att ni kan få hjälp att se och utvärdera projektet.

Äldre hus med staket av kedjor och stenar

Slott & herrgård

Vi vårdar Sveriges slott och herrgårdar. Slottsarkitekt Mats Fredriksson har i över 20 år arbetat med varsamma om- och tillbyggnader för att anpassa dessa viktiga byggnader till nya behov. Vi kan hjälpa till vid restaurering och renovering samt med inredning av vindar och kök. I detta arbete har vi kunskap i såväl historiska som moderna material och arbetsmetoder. Vi också skapat flera nya herrgårdsbyggnader som kombinerar klassisk stil med den moderna beställarens krav på funktion och bekvämlighet.

Villa vid havet

Guide genom byggprocessen

Byggprocessen i diagram

En schematisk beskrivning av processen från idé till färdigt hus.

Läs mer

Upphandling & Entreprenadformer

En schematisk beskrivning av processen från idé till färdigt hus.

Läs mer

Ritningarnas olika skenden

De skeden som ritningarna har innan de blir färdiga.

Läs mer

Att vara byggherre

Byggherren är den eller de personer som låter utföra byggnadsarbeten.

Läs mer