Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Organisation

Fredriksson arkitektkontor leds av två delägare

Fredriksson arkitektkontor ägs av Felix Lotz och Mats Fredriksson som tillsammans leder verksamheten. Huvudansvarig för den dagliga verksamheten och VD är Felix Lotz. Kontorets erfarna arkitekter handlägger självständigt projekten de arbetar med. Till sin hjälp har de byggnadsingenjörer eller yngre arkitekter. Företagets ekonomihantering sköts på konsultbasis av Ekonomiloftet AB.

Fredriksson arkitektkontor is owned by founder Mats Fredriksson and Felix Lotz who runs the office on a daily basis. Our experienced architects execute their project with the support of civil engineers and junior architects. The companies finances are managed by Ekonomliloftet AB.​

En god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö handlar inte bara om lokalerna utan även om hur vi arbetar tillsammans. Att vara lyhörd och generös i kontakterna med varandra ger förutsättningar för ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur lägger grunden för en kreativ arbetsprocess och ett gott slutresultat.

Vi försöker ha en medveten blandning av erfarenhet och yngre medarbetare som leder till ett prestigelöst och kreativt arbetsklimat där de äldre delar med sig av sina erfarenheter och de yngre tar med sig nya kunskaper in i företaget. Fredriksson Arkitektkontor arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda kontorets struktur och kompetens.

UC guld
Certifikation byggnadsvård
Kontorets jordnära inredning