Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Organisation

Fredriksson arkitektkontor leds av tre delägare

Fredriksson arkitektkontor ägs av Mats Fredriksson, Samuel Liljethörn och Felix Lotz som tillsammans leder verksamheten. Kontorets erfarna arkitekter handlägger självständigt projekten de arbetar med. Till sin hjälp har de byggnadsingenjörer eller yngre arkitekter. Företagets ekonomihantering sköts på konsultbasis av Ekonomiloftet AB.

Fredriksson arkitektkontor is owned by founder Mats Fredriksson, Samuel Liljethörn and Felix Lotz, and together they run the office. Our experienced architects execute their project with the support of civil engineers and junior architects. The companies finances are managed by Ekonomliloftet AB.​

En god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö handlar inte bara om lokalerna utan även om hur vi arbetar tillsammans. Att vara lyhörd och generös i kontakterna med varandra ger förutsättningar för ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur lägger grunden för en kreativ arbetsprocess och ett gott slutresultat.

Vi försöker ha en medveten blandning av erfarenhet och yngre medarbetare som leder till ett prestigelöst och kreativt arbetsklimat där de äldre delar med sig av sina erfarenheter och de yngre tar med sig nya kunskaper in i företaget. Fredriksson Arkitektkontor arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda kontorets struktur och kompetens.

UC guld
Certifikation byggnadsvård
Ritningar på ett bord