Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Tävlingsvinst centralstation

En centralstation

Vi har tillsammans med Wingårdhs, Bogl och Sigma Civil vunnit arkitekttävlingen om Norrköpings nya centralstation.

Så här lyder juryns utlåtande:

Med Railway Renaissance får Norrköping en resandets arkitektur som står sig under lång tid och blir en bra startpunkt för utvecklingen av Södra Butängen. Förslaget visar en stilig och enkel disposition av stationshallar, trafiklösning, platser och stråk i den nya centralstationen, som rätt genomförd blir en livfull plats i staden. Genom att lägga stor omsorg vid utformningen av järnvägsbrons kanter och undersida ges människor som vistas under bron en trivsam och trygg upplevelse. Stadsdelarna norr och söder om järnvägen binds väl samman med breda öppningar som ger god sikt under bron. Den gamla stationsbyggnaden införlivas på ett självklart sätt i stadsväven med hjälp av en klassiskt stram park, som blir en elegant fortsättning på pärlbandet av äldre parker i söder.