Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Publika byggnader

En vit stor byggnad

Fastighetsförädling

Vi anpassar er fastighet till era behov. Tillsammans med våra engagerade beställare ger vi kommersiella såväl som offentliga fastigheter ett nytt liv. Som arkitekter kan vi se potentialen i både in och utvändiga rum och hur byggnaden kan anpassas till nya behov och få nya funktioner. I förädlingsprocessen kan vi hjälpa till med allt från bygghandlingar till skyltprogram. Vi har stor erfarenhet att arbeta i historiska miljöer där det kan krävas extra hänsyn. Här hjälper vi er att synliggöra byggnadens historia så att den bidrar till att höja fastighetens värde. Vid fastighetsförädling värdesätter vi dialogen mellan arkitekt och fastighetsägare.

Strängnäs Resecentrum.

Nybyggnation & Inredning

Som arkitekter vill vi tillsammans med er skapa morgondagens byggnader och inredningar. Våra arkitekter har förståelse för proportioner och mänskliga mått samt färdighet i att stegvis arbeta fram hållbara lösningar på komplexa problem i en kreativ skissprocess. Vi arbetar gärna i en tredimensionell BIM miljö både vid kalkyl och projektering. Volymstudier med fysiska modeller ser vi som viktiga hjälpmedel och vi kan erbjuda 3-d printning av modeller med hög precision. Vi ser arkitektens roll som en garant för byggnadens kvalitet och vill skapa en helhet där form, konstruktion och installationer är integrerade. Tillsammans kan vi skapa morgondagens arkitektur där form och funktion samspelar, en arkitektur som är långsiktigt hållbar, miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Vit kyrka i kallt ljus

Restaurering

Vi bevarar och underhåller det byggda kulturarvet. Tillsammans med både statliga och privata beställare har vi hjälpt till med restaurering av allt från slott och kyrkor till ruiner. Vi har ett ingående byggnadshistoriskt kunnande som hjälper oss värdera och hitta och bevara olika tidslager. I restaureringsarbetet använder vi oss historiska material och metoder men tar samtidigt hjälp av modern teknik som 3D scanning och oförstörande dendrokronologi. Med varsamhet och respekt för tidigare generationers arbete vill vi lämna efter oss ett resultat som är långsiktigt hållbart.

Referenser

Linköpings slott