Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår verksamhet? Hör av dig!

Det är vi som är Fredriksson arkitektkontor

Felix Freudenthal Lotz

Felix Freudenthal Lotz

Arkitekt SAR/MSA, VD
Kontaktperson för arkitektuppdrag

073 - 089 70 70

felix@fredrikssonarkitektkontor.se

Lisa Berglund

Lisa Berglund

Byggnadsantikvarie, Vice VD
Kontaktperson för antikvariska uppdrag

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, KUL 2

011-10 00 68

lisa@fredrikssonarkitektkontor.se

Mats Fredriksson

Mats Fredriksson

Arkitekt SAR/MSA

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, KUL 2

mats@fredrikssonarkitektkontor.se

Olle Danielsson

Olle Danielsson

Byggnadsantikvarie

011-300 46 35

olle@fredrikssonarkitektkontor.se

Aurora Lykke Ekman

Aurora Lykke Ekman

Arkitekt SAR/MSA

011-10 00 67

aurora@fredrikssonarkitektkontor.se

Helena Sandekull

Helena Sandekull

Arkitekt SAR/MSA

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, KUL 2

Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, TIL

011-300 46 34

helena@fredrikssonarkitektkontor.se

Sara Svartjung

Sara Svartjung

Arkitekt SAR/MSA

Certifierad sakkunnig i tillgänglighet, TIL

011-300 46 33

sara@fredrikssonarkitektkontor.se

Dan Wenner

Dan Wenner

Arkitekt SAR/MSA

011-300 46 38

dan@fredrikssonarkitektkontor.se

Johanna Larsson

Johanna Larsson

Arkitekt SAR/MSA

011-300 46 39

johanna@fredrikssonarkitektkontor.se

Alexandra Calmanovici Pacoste

Alexandra Calmanovici Pacoste

Arkitekt

011-300 46 31

alexandra@fredrikssonarkitektkontor.se

Nya medarbetare

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Sänd din ansökan innehållandes cv, personligt brev och arbetsprover (max 10mb) till ansokan@fredrikssonarkitektkontor.se

Jobba hos oss

En god arbetsmiljö handlar inte bara om lokalerna utan även om hur vi arbetar tillsammans. Att vara lyhörd och generös i kontakterna med varandra ger förutsättningar för ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur lägger grunden för en kreativ arbetsprocess och ett gott slutresultat.

Vi försöker ha en medveten blandning av erfarenhet och yngre medarbetare som leder till ett prestigelöst och kreativt arbetsklimat där de äldre delar med sig av sina erfarenheter och de yngre tar med sig nya kunskaper in i företaget. Fredriksson Arkitektkontor arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda kontorets struktur och kompetens.