Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår verksamhet? Hör av dig!

Arkitektur och projekt­ledning

Samuel

Samuel Liljethörn

Arkitekt SAR/MSA, VD

073-035 59 45

samuel@fredrikssonarkitektkontor.se

Felix

Felix Freudenthal Lotz

Arkitekt SAR/MSA, vice VD

073 - 089 70 70

felix@fredrikssonarkitektkontor.se

Byggnads­antikvariska ärenden

Lisa

Lisa Berglund

Byggnadsantikvarie

011-10 00 68

lisa@fredrikssonarkitektkontor.se

Nya medarbetare

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Sänd din ansökan innehållandes cv, personligt brev och arbetsprover (max 10mb) till ansokan@fredrikssonarkitektkontor.se

Jobba hos oss

En god arbetsmiljö handlar inte bara om lokalerna utan även om hur vi arbetar tillsammans. Att vara lyhörd och generös i kontakterna med varandra ger förutsättningar för ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur lägger grunden för en kreativ arbetsprocess och ett gott slutresultat.

Vi försöker ha en medveten blandning av erfarenhet och yngre medarbetare som leder till ett prestigelöst och kreativt arbetsklimat där de äldre delar med sig av sina erfarenheter och de yngre tar med sig nya kunskaper in i företaget. Fredriksson Arkitektkontor arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda kontorets struktur och kompetens.