Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Offentliga byggnader

Krematoriet Norrköping

Plats: Norrköping, Östergötland

Beställare: Norrköpings pastorat

Norrköpings krematorium, som är ritat av Kurt von Schmalensee på 1930-talet och invigt 1938, är en kyrklig miljö uppförd i funktionalismens anda. Byggnaden skildrar genom sin form hur kyrkomiljöer, som förr gestaltades med tyngd och allvar, nu började få ett luftigare och ljusare formspråk