Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Fredrikssons arkitektkontor

Om oss

Fredriksson arkitektkontor

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla. Vi eftersträvar långsiktig kvalité i form och material, en arkitektur för framtiden.

Uppdrag

Vi arbetar främst med projekt där våra arkitekter och antikvarier samarbetar och tillsammans utvecklar lösningar på en bred kunskapsbas. Projekten berör alla skalor och skeden i byggprocessen. Vi arbetar med planeringsunderlag i fysisk planering och skissarbete i planärenden. Tyngdpunkten ligger på restaurering och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ibland byggs till eller kompletteras med nya byggnader. Våra projekt berör också fast och lös inredning i kulturmiljöer. Vi har oftast förmånen att arbeta i hela tillkomstprocessen från idé till färdig miljö. Viktiga skeden som vi arbetar med är investeringsbeslut, tillståndsprocesser, bygglov, detaljprojektering, upphandling, medverkan under byggskedet, besiktning och dokumentation av färdigt arbete. Ytterligare ett verksamhetsområde är verktyg för långsiktigt underhåll som vård- och underhållsplanering och vårdprogram. Vi har ofta ett helhetsansvar som generalkonsult för konsultgruppen.

Kunder

Vi har långsiktiga avtal med krävande statliga myndigheter. Med Statens fastighetsverk har vi avtal som slottsarkitekt för Linköpings slott och husarkitekt för landshövdingeresidensen i Karlskrona och Växjö. I det senare ingår även Huseby bruk och Kronobergs slottsruin. Vidare har vi husarkitektuppdrag för Vänersborgs residens och för kungsgårdar i sydöstra Sverige. Vi har också avtal med Sjöfartsverket som gäller fyrplatser som är statliga byggnadsminnen. Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kunder som vi har ett nära samarbete med. Vi utför uppdrag åt länsstyrelser i södra Sverige liksom många kommuner genom olika ramavtal. Dessutom samarbetar vi med fastighetsbolag och privata fastighetsägare.

Alla uppdrag har en kulturhistorisk aspekt som gör att vår samlade kompetens utnyttjas. Vi arbetar ofta med ett helhetsansvar som generalkonsult och projektledare.