Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Fredrikssons arkitektkontor

Om oss

Fredriksson arkitektkontor

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla. Vi eftersträvar långsiktig kvalité i form och material, en arkitektur för framtiden.

Uppdrag

Vi utvecklar restaureringsprojekt från ansökan, utredning och program till färdig projektering, kontroll och dokumentation. I nybyggnadsprojekt gör vi idéskisser och illustrationer som vi utarbetar till färdiga bygghandlingar. Uppdragen omfattar allt från slott och rådhus till kontorshus, skolor och villor.

Kunder

Vi arbetar med såväl privatpersoner och privata företag som med professionella förvaltare inom stat, kommun och kyrka. För de senare utför vi främst restaureringar och ombyggnadsprojekt i kulturmiljöer.