Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Affärsidé & vision

"Vi vill ta tillvara och utveckla det historiska arvet"

Kontorets huvudinriktning är att erbjuda kvalificerat arkitekt- och antikvariearbete i kulturhistoriska byggnader och miljöer. Inom detta område skall vi vara en av landets ledande aktörer. Vi vill ta tillvara och utveckla det historiska arvet så att det blir till glädje och nytta i vår tid och så att det förs vidare till nästa generation.

Vi anser att arkitekter och antikvarier måste arbeta tillsammans för att lösa de många svåra problem som uppstår i arbetet med kulturhistoriska miljöer och att det är avgörande att andra experter som medverkar också har en grundläggande förståelse för restaureringsfrågor. 

Därför bygger vi stegvis upp ett kompetensnätverk med ingenjörer, andra tekniker och hantverkare som vi har goda erfarenheter av att samarbeta med i olika projekt.

Vår kulturhistoria är föränderlig och byggs ständigt på med nya miljöer och fenomen. Vi anser att synen på den kulturhistoriska värderingen och urvalet av miljöer som lagskyddas är en demokratisk fråga.  Den måste behandlas med stor öppenhet så att alla grupper i samhället kan känna samhörighet med de utpekade skyddade kulturmiljöerna.