Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Vad vi gör

Vi har spetskompetens inom historiskt byggande.

Fredriksson arkitektkontor erbjuder ett brett urval tjänster kopplade till planering, byggande och byggnadsvård särskilt anpassade till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi har också erfarenhet av arbete i känsliga naturmiljöer.

Ett vitt slott.