Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Antikrundan i Lokverkstaden

Lokverkstaden i Antikrundan

Sveriges televisions klassiska Antikrundan spelas in den 29 augusti 2023 i Lokverkstaden inom Gamla Motala verkstad. Vi medverkade när den gamla industrilokalen byggdes om till en eventlokal. Där har också spelats teater och framförts musik. Lokalen är generell och har mycket kvar av industrikaraktären. Vi arbetade med motsvarande lokal på Huseby bruk och då för att locka dit just Antikrundan vilket också lyckades.