Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Nomineringar till Helgopriset:
Måseskärs fyr

Måseskärs fyr

Vi har fått det glädjande beskedet att vi blivit nominerade till Sveriges främsta pris för byggnadsrestaureringar. Av fem nomineringar har vi fått två. Den ena är Måseskärs fyr som restaurerats på uppdrag av Sjöfartsverket.

Motiveringen lyder så här:

Fyren som byggnadstyp utgör en hörnsten i det historiska kustlandskapet, omhuldad och betydelsefull som symbol för många människor; ett landmärke som inte bara berättar om sjöfartens betydelse genom tiderna, utan även om fyrvaktarfamiljernas liv på dessa platser.

Åtgärderna i samband med restaureringen präglas av ovanligt högt hantverkskunnande och materialkännedom.

Det är särskilt angeläget att uppmärksamma ambitionsnivån med restaureringen i ljuset av att många fyrar, i likhet med Måseskär, utgör en hotad byggnadskategori.

Den föredömliga restaureringen av Heidenstamsfyren på Måseskär låter oss besökare uppleva 1860-talets sinnrika ingenjörskonst så nära ursprunget som möjligt.