Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Nomineringar till Helgopriset:
Norrköpings krematorium

Norrköpings krematorium

Den andra nomineringen till Helgopriset är Norrköpings krematorium som vi ritat på uppdrag av Norrköpings pastorat.

Motiveringen lyder så här:

Krematoriet i Norrköping har moderniserats och byggts till för att återigen bli en väl fungerande arbetsplats och byggnad i tiden. Anläggningen från trettiotalet, som var modern när den invigdes, försågs då med en framträdande ceremonibyggnad, medan de tekniska funktionerna doldes i nedre plan.

Genom restaurering av Kurt von Schmalensees ursprungliga byggnader har de kulturhistoriska värdena återtagits och förstärkts genom att bland annat korfönstret och delar av loggian återställts.

Nya byggnadsvolymer är utformade med stor hänsyn till både den ursprungliga arkitekturen och det lätt kuperade landskapet. Betraktad på avstånd trappar anläggningen följsamt ned från den ursprungliga ceremonibyggnaden på höjden. Resultatet av ombyggnaden ger en värdig hantering och god arbetsmiljö. Bebyggelsen tecknar ett finstämt möte mellan nytt och gammalt i en väl gestaltad helhet utan baksidor.