Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Vårdprogram för slussmiljön i Trollhättan

Trollhättan hamn

Vi har fått förtroendet av Sjöfartsverket att upprätta ett vårdprogram för kulturmiljön med byggnader och anläggningar inom det centrala området kring slussarna i Trollhättan. Det är en spännande miljö med levande kommersiell sjöfart som samtidigt är ett populärt besöksmål.