Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

TIL, Sakkunnig i tillgänglighet

TIL

Vi erbjuder samtliga tjänster som tillhör TIL

Normalt fungerar det bra att en av våra certifierade TIL medverkar i projekt där vi samtidigt ansvarar för projekteringen. Det ger stora fördelar i effektivitet eftersom vi stämmer av projekteringen med TIL kontinuerligt och slipper att få bakslag och omprojektering. Det ger också fördelen att kompetensen hos TIL tas tillvara på ett konstruktivt sätt som bidrar till en välfungerande tillgänglighet samtidigt som kulturvärden bevaras.