Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Kyrkor

Tryserums kyrka

Plats: Valdemarsvik, Östergötland

Beställare: Valdemarsviks och Ringarums pastorat

Under den andra hälften av 1700-talet började diskussioner om att bygga en ny kyrka i Tryserum att föras. Greve Gustav Horn bestämde mot församlingens vilja att den nya kyrkan skulle uppföras på den nuvarande platsen, vilken förflyttade sockencentrumet. Greve Horn beställde ritningar av arkitekt Jean Eric Rehn, en av rokokons och den gustavianska stilens främsta företrädare i Sverige, som gestaltade både exteriör och interiör i ett helhetsgrepp. Bland Rehns verk märks ett stort antal slott och herrgårdar, men Tryserums kyrka är en av få kyrkobyggnader som han uppförde i landet.