Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Kontor

Norrköpings rådhus

Plats: Norrköping, Östergötland

Beställare: Norrköpings kommun

Tyska torget i Norrköping är en plats som har ett stort kontinuitetsvärde för stadens styre, då ett flertal av stadens tidigare rådhus har legat på eller i anslutning till torget. Det nuvarande Norrköpings rådhus har sedan uppförandet 1907-10 fungerat som en märkesbyggnad för Norrköping och en symbol för stadens styrande makt. Det högresta rådhuset med sitt torn har stort värde som ett landmärke i stadsbilden. Byggnaden har ett stort värde som symbol för staden, dess styrelse och välstånd. Vid tiden kring det förra sekelskiftet uppfördes ett antal Rådhusbyggnader runt om i Sverige

Reception och entréhall

Ökade krav på skalskydd ledde till en ombyggnad av reception och utförande av inpasseringskontroll. Vi utformade en ny reception med rådhusets material: ek och svartmålat smide – tolkade i moderna former. Glaspartiet spändes mellan de murade väggarna med minimalt ingrepp. Glaset utformades med konstnärlig utsmyckning av Ulla Fredriksson. Motivet är Norrköpings vattenvägar. Genomfördes år 2009.

S:t Olofssalen

Den gamla domsalen med välbevarad inredning från byggnadstiden fungerade dåligt för dagens mötesverksamhet. Vi tog fram ett restaureringsprogram för att göra salen attraktiv och samtidigt lyfta fram de kulturhistoriska värdena. Inredningen kompletterades med mötesteknik dolt i ett inbyggt skåp, specialritade möbler och en stor matta med motiv av Norrköpings stadsplan 1909.

Förmaket

Rummet är utformat som en herrgårdssalong och fungerar som ett representativt sällskapsrum och vigselrum. Vi medverkade i restaureringen av rummet i samarbete med konstnär Ulla Fredriksson som tog fram unika mattor. Genomfördes år 2009.

Södra porten

Entrén var mörk och sluten med yttre dörrparet stängt. Därför övervägdes att såga upp fönster i dörrbladen. En ljusbåge med fiberoptik samt två skyltar gav tillräcklig effekt. Det ursprungliga dörrparet kunde därmed bevaras.

Tornsalen

Akustiken behövde förbättras, men standardlösningen med dämpande innertak var omöjlig i miljön. Vi specialritade ljudabsorbenter att hänga på väggarna. Över dessa hänger vävda tapeter i traditionell teknik som visar Norrköpings historia. Ny inredning med möbler av Åke Axelsson kompletterade rummet.

Kommunledningskontoret

Ett nyskapat entrérum i kommunledningens kontor är inspirerat av rådhusets originalinredning.

Belysning i trapphus

Belysningen var för svag och inte anpassad för användning av lågenergilampor. Vi utformade nya lyktor av mässing och glas som ger bra ljus utan att blända.

Vårdprogram

Vi har upprättat vårdprogram för rådhuset i två omgångar, det senaste färdigställt 2019. Vårdprogrammet är omfattande och behandlar de flesta aspekter på byggnadens förvaltning. Samtliga rum har inventerats och dokumenterats. Programmet var ett förarbete till det pågående utvecklingsprojektet. Alla förslag har en tanke på hur den inre miljön kan återfå mer av de ursprungliga arkitektoniska värdena. Genomfördes år 2001-2021.

Beställare: Norrköpings kommun genom fastighetsbolaget Norrevo och tidigare genom lokalförsörjningsenheten.