Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Kontor

Dukaten Söderbaumska Villan

Plats: Linköping, Östergötland

Beställare: Mannersons Fastighets AB

Våren 1899 påbörjades byggnationen av direktör Söderbaums villa i utkanten av Linköping. Villan utformades ovanligt påkostad och uppmärksammades i pressen bland annat på grund av det ovanliga byggnadsmaterialet. Villan uppfördes i så kallad Svensk Patentsten, ett material bestående av slagg som fyllnad och gips som bindemedel.

Interiört inreddes villan med stora rum i fil med putsade tak prydda av sirligt utförd stuckatur. I flera rum placerades öppna spisar i sienamarmor och polerad kalksten. I en av salongerna på entrévåningen monterades gyllenlädertapeter. I trapphuset samt entrévåningens salonger skedde förgyllningar på flera platser, och i trapphallen bekläddes väggarna delvis med stucco lustro. I anslutning till huvudentrén byggdes en bred trappa i ek. Väggarna i salongerna och trapphallen kläddes med mörka boaseringar. En detalj som tydligt visade på villans exklusivitet var den vattenklosett som inreddes på bottenvåningen. Vattenklosetter var ovanliga kring sekelskiftet 1900. Tjänstefolket hänvisades till en köksingång i den norra fasaden. Kök och andra ekonomiutrymmen inreddes i källaren.

Villan är välbevarad men hade byggts om till en privat kirurgklinik. Vi medverkande som arkitekt och antikvarie vid en genomgripande restaurering för en ny kontorshyresgäst med höga anspråk på komfort och estetik. Inredningen för kliniken kunde rivas så att originalytor kom fram. Omfattande nya installationer byggdes in utan att de bevarade ytorna och detaljerna förstördes. Även fasaden och trädgården restaurerades varsamt.

Genomfördes 2019-2020.