Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Ruiner

S:ta Britas kapellruin

Plats: Kapelludden, Öland

Beställare: Borgholms kommun och Länsstyrelsen Kalmar län

S:ta Britas kapellruin på Öland är ett hamnkapell troligen kopplat till biskopsgården på Öland, belägen i Bo. Byggnaden har murar med romanska drag men finns inte skriftligt dokumenterad förrän år 1515. Kapellet övergavs i samband med reformationen. I början av 1800-talet rasade den västra gaveln.