Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Sonstorp herrgård och bruk

Plats: Finspång, Östergötland

Beställare: Sonstorps bruk

Vid Sonstorp har bedrivits omfattande bruksrörelse fram till sekelskiftet 1900. Den imponerande huvudbyggnaden är uppförd av sten i tre våningar i slutet av 1700-talet och kompletterades kort därefter med flyglar. Anläggningen är byggnadsminne.