Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Rydboholm

Plats: Österåker, Uppland

Beställare: Wasatornet AB

Rydboholm har en märklig historia knuten till familjerna Vasa och Brahe. Vid sekelskiftet 1800 anlades en stor engelsk park i slottets närhet. I denna uppfördes ett antal parkbyggnader och monument. Ett av dessa är minnestemplet uppfört till minne av Magnus Fredrik Brahe och hans första hustru Ulrica Catharina Koskull.  Byggnaden är säregen i sin arkitektur, troligen uppförd kring 1820 i korsvirke och med rik interiör bemålning på puts.