Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Herrsäter

Plats: Åtvidaberg, Östergötland

Beställare: Statens fastighetsverk

Herrsäter är ett majorsboställe som ägts av staten sedan 1600-talet. Huvudbyggnaden är uppförd enligt gällande typritning i början av 1800-talet. Statens fastighetsverk förvaltar egendomen som är ett livaktigt jordbruk med mjölkproduktion och förädling av mjölken till bland annat ostkaka.