Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Barksätter

Plats: Katrineholm, Södermanland

Beställare: Skogstjänst AB

Herrgården har anor från 1500-talet. Bottenvåningen uppfördes av timmer på 1600-talet och byggdes på i flera omgångar – senast 1856. Då skapades en helhet av huvudbyggnaden i senempir. Därefter har flera fasadrenoveringar och invändiga förändringar skapat en blandad miljö med bevarade kvalitéer men utan helhetsgrepp.