Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Tuna kungsgård

Plats: Linköping, Östergötland

Beställare: Statens fastighetsverk

Den gamla kungsgården vid Roxen har byggnader från 1500- och 1600-talen som är rika på spår och fragment från olika tider. Anläggningen är statligt byggnadsminne. Skyddet utökades 2016 till att omfatta hela kungsgården med marker och byggnader. Det stora stenhuset har stått obebott sedan början av 1800-talet, vilket ger stora möjligheter att uppleva en autentisk miljö som ger en stark känsla av tid, men även åldrande och eftersatt underhåll.