Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Lambohov

Plats: Linköping, Östergötland

Beställare: Kulturfastigheter i Linköping AB

Lambohovs herrgård uppfördes under 1760-talet med början 1762. Gården byggdes på platsen för en äldre karolinergård från 1670-tal med en snarlik placering. Troligen uppfördes dagens byggnad delvis med material från den äldre huvudbyggnaden. Gården övertogs av Fredric Carl Sinclair 1749 genom giftermål. Han avancerade inom det militära och mellan 1756 och 1762 förde han befälet över Östgöta infanteriregemente. Han utsågs till överste och regementschef. Den dåvarande släktgården ansågs allt för enkel och F.C. Sinclair lät riva den äldre bebyggelsen och uppförde dagens Lambohovs herrgård.

Anläggningens norra flygel har endast en mindre inredd källare medan den södra flygeln har en fullstor källare som använts som matkällare. Huvudbyggnaden stod färdig senast 1766 då ett dokumenterat besök av Kronprins Gustav, senare Gustav III, finns beskrivet. Fredric Carl Sinclair beskrivs som en mycket nära vän till Gustav III:s mor Drottning Lovisa Ulrika och en betydande politisk figur i Sverige under 1760-70-talen. Huvudbyggnaden har bland landets finaste rokokoinredningar med välbevarat dekormåleri.

Vi har medverkat inledande fasen av en planerad större restaurering. Hittills har arbetet varit fokuserat på att dra fram ny teknik försörjning till byggnaderna. Vi har också medverkat vid förnyelse av en bro i parken. Lambohov är byggnadsminne.

Genomfört 2018-2021.