Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Björkviks herrgård

Plats: Östra Ryd, Östergötland

Beställare: Privatperson

Björkviks Herrgård och säteri har en kontinuitet som sätesgård sedan 1300-talet. Gården har en till stor del bevarad bebyggelsemiljö i gårdscentrum med en tydlig utveckling och uttryck från skilda tider, fataburen från 1500-talet, huvudbyggnaden representerar 1600- och 1700-talen och flygelbyggnaderna företräder 1700-talets slut på ett tydligt sätt. Björkviks höga grad av exteriört bevarande ger anläggningen ett stort kulturhistoriskt- och arkitekturhistoriskt värde.

Huvudbyggnaden på Björkvik berättar om 400 års utveckling på ett gods långt från Stockholm och med fokus på skogsbruk och jakt där den främsta prydnaden är en vasatida fatabur. Vid arbeten i huvudbyggnaden har praktiskt nytta och bekvämlighet styrt utformningen snarare än representation och arkitektoniska nymodigheter. Lokala, slitstarka material har använts och husets befintliga inredning har bevarats och återanvänts för att vårda och utveckla Björkvik till den unika miljö vi möter idag.

Vi har medverkat som arkitekt, antikvarie och projektledare för en genomgripande restaurering av huvudbyggnaden. Alla tekniska system har förnyats, en ny köksavdelningen och en ny gästrumsavdelning har byggts. Alla delar har utförts med hög ambitionsnivå. Vi har också medverkat som antikvarie vid underhåll på fataburen.