Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Huseby bruk

Plats: Alvesta, Kronoberg

Beställare: Statens fastighetsverk

Huseby bruk är en statligt ägd besöksanläggning som visar en historisk järnbruksmiljö. De flesta byggnader är uppförda under 1800-talets första del. Brukets historia går tillbaka till början av 1600-talet och byn Huseby finns belagd från vikingatiden. Bland de många intressanta anläggningarna som visas vill vi nämna masugnen, kvarnen och sågen som visar den historiska produktionen på bruket. Herrgårdsbyggnaden med trädgård och park är välbevarade högreståndsmiljöer sedan sekelskiftet 1900. Dammanläggningar med vattenhjul och broar ger en god bild 1800-talets energiutvinning. Till godset hör ett 20-tal torp, ett aktivt jordbruk med djurhållning, jord och skog.