Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Slott & Herrgård

Engelholms herrgård

Plats: Sankt Anna skärgård, Östergötland

Beställare: AB Engelholms Egendom

Engelholm i S:t Anna skärgård är ett väl bevarat exempel på den karolinska tidens herrgårdsanläggningar i mindre skala. Huvudbyggnaden, uppförd av trä under ett s.k. falskt säteritak vid 1700-talets början, ligger på en terrass och flankeras av två flyglar uppförda 1734 av putsat tegel. Av barocktidens trädgårdsanläggning återstår bl.a. terrasser, boskéer och de båda korsande, tuktade alléerna mellan mangården och stranden. Huvudbyggnaden restaurerades genomgripande 1909.

Huvudbyggnaden är exceptionellt välbevarad och oförändrad sedan den senaste stora restaureringen 1909. Vid denna ombyggnad förändrades fasaden med nya fönster och fasadbeklädnad av träpanel som är bevarad. Invändigt finns få detaljer från tiden före 1750. Den stora moderniseringen som utfördes av Gabriel Spens efter mitten av 1700-talet dominerar interiören. Merparten av dörrsnickerier och taklister tillkom då. Likaså spis och kakelugnar i sal, salong och kabinett. Även kabinettets målningar tillkom under samma period. Sannolikt har även de avancerade skorstenskomplexen tillkommit strax efter 1750. Få förändringar från 1800-talet är synliga.

1909-års restaurering som utfördes enligt ritningar av arkitekt Carl Österman (1859-1938) är nästan helt bevarad. De mest påtagliga detaljerna är skåpinredningen i köket och serveringsrummet, tapeterna i salen, salongen och hallen, samtliga golv med något undantag samt fönstersnickerier och kompletterade dörrsnickerier. 

Vinden är till största delen oinredd men ett mindre sovrum finns. Skorstenskomplexet med murade kanaler i valvformer fram till skorstenar i nock dominerar vinden.

Vi har medverkat som arkitekt, antikvarie och projektledare i en restaurering av hela gårdscentrum. Arbetet inleddes med att utarbeta ett vårdprogram och formulera myndighetsansökningar. Huvudbyggnaden hade i princip inte ändrats sedan 1909 vilket medförde fantastiskt intressant kulturmiljö men med stora upprustningsbehov. Engelholm är byggnadsminne.

Genomfört från 2020 och är pågående.