Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Kyrkor

Å Kyrka

Plats: Vikbolandet, Östergötland

Beställare: Västra Vikbolandets församling

Å är en medeltida socken. Den medeltida kyrkan står kvar som ruin ca 1,5 km söder om den nuvarande kyrkan som uppfördes 1845–1846 i gråsten och tegel efter ritningar av arkitekt Jacob Wilhelm Gerss. Den nya kyrkan utformades i nyklassicistisk stil med ett rektangulärt långhus med kor i samma bredd och en absidformad sakristia i öster bakom koret. Tornet placerades i väster och försågs med dubbla lanterniner. I kyrkorummet ritades även altaruppsatsen och kordörrarnas omfattning av Gerss. Orgelfasaden ritades av Carl Gustaf Blom Carlsson. Väggarna och det tunnvälvda trätaket putsades och kalkades. Golvet belades med ett brädgolv.