Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Offentliga byggnader

Centralverkstaden Örebro

Plats: Örebro, Örebro län

Beställare: Örebro kommun

Vi tänker oss en framtida användning av vagnsverkstaden där en mängd olika verksamheter tillsammans hjälper till att locka besökare till byggnaden. Här kan människor samlas under de flesta delarna av dygnet och under alla dagar i veckan. Lokaler för gymnastik och skateboardåkning lockar barn och ungdomar från hela Örebro. En konsthall och teater- och danslokaler lockar både lokala och långväga besökare med kulturintresse. Restauranger, caféer och butiker får attraktiva lägen och bidrar till att göra byggnaden till en naturlig samlingsplats.