Välkommen till Fredriksson Arkitektkontor

Vi kan lösa de mest komplicerade uppdragen.

Vi erbjuder kvalificerade arkitekt- och antikvarietjänster inom restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad i känsliga miljöer som kräver extra omsorg och fingertoppskänsla.

Projekt – Bostäder

Lärkan 8 Norrköping

Plats: Norrköping, Östergötland

Beställare: Hyresbostäder

Flerfamiljshuset på fastigheten Lärkan 8 är ett tydlig exempel på det sena 1800-talets stenstadsarkitektur i Norrköping som särskilt väl belyser stadens utveckling under 1800-talets slut. Byggnaden är tillika omgiven av flera byggnader av liknande kvalitéer och området i sin helhet bedöms likaså vara särskilt värdefullt. Huset har en enkel nyrenässansstil, som ändå är mer påkostad än flera av de omgivande husen.