Projekt

/
/
/
/
/
/
/
/
/

1/3

Torpa stenhus

Tranemo, Västergötland

Beställare: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Det gamla slottet är familjen Stenbocks stamgods i Sverige och byggdes i slutet av 1400-talet. Interiörer från Vasatiden med kalkmålerier och snickerier finns bevarade liksom ett slottskapell i barockstil som visas för besökare. Huset kräver ständigt underhåll samtidigt som så lite som möjligt skall förändras.

Vi har utarbetat en Vård- och underhållsplan som belyser husets historia, kulturhistoriska värden och aktuella problem vid bevarandet av byggnadsminnet.

 

Genomfördes år 2004