Ritningarnas olika skeden

Skiss

  • Ritningar

Skiss kallas de ritningar som ingår i den första delen av ritningsprocessen. Dessa ritningar och eventuella bilder ska på ett tidigt stadium beskriva projektets inriktning. I ritningsmaterialet kan analyser så som solstudier och flödesdiagram ingå.

Förfrågningsunderlag
  • Af-del

  • Teknisk beskrivning

  • Rumsbeskrivning

  • Ritningar

Projektet beskrivs till sådan omfattning att byggfirmor kan beräkna hur mycket det skulle kosta att låta dem utföra jobbet. Detaljeringsnivån på dessa handlingar kan variera men som tumregel är att ju mer genomarbetade och detaljerade handlingarna är desto lättare blir det att få rätt pris från byggfirmorna. Ofta handlar det om ritningar i skala 1:50 men också specifika detaljer i större skalor brukar ingå.

Bygglov

  • Ritningar

  • Ansökan

En bygglovsansökan består an en ansökningsblankett tillsammans med ritningar som beskriver projektet. Ritningar för projektet utförs enligt den enskilda kommunens praxis. Oftast i skala 1:100

Relationshandling

  • Ritningar

Under byggnationen kan det hända att byggnaden måste ändras för att det ha tillkommit önskemål eller någon annan aspekt. Detta innebär att det kan finnas delar av den färdiga byggnaden som inte finns på ritningar. För att kunna förvalta byggnaden är det viktigt att det finns ritningar som visar hur byggnaden faktiskt ser ut, på och under ytan.

De ritningar och dokumentation som beskriver byggnaden slutliga utförande kallas för relationshandlingar.

Bygghandling

  • Samgranskning olika konsulter

  • Ritningar

Efter att projektet handlats upp genom någon av entreprenadformerna som beskrivs på kommande sida så ska handlingarna bearbetas till sin slutliga version innan byggnaden börjat byggas. Nu ska också konstruktionsritningar och ritningar för avlopp el och ventilation läggas in i projektet om den inte skett tidigare (ju förr desto bättre). Handlingarna beskriver i detalj hur byggnaden ska byggas.