Organisation

organisation

Fredriksson arkitektkontor ägs av Mats Fredriksson, Samuel Liljethörn och Felix Lotz som tillsammans leder verksamheten. Kontorets erfarna arkitekter handlägger självständigt projekten de arbetar med. Till sin hjälp har de byggnadsingenjörer eller yngre arkitekter. Företagets ekonomihantering sköts på konsultbasis av Ekonomiloftet AB.

Fredriksson arkitektkontor is owned by founder Mats Fredriksson, Samuel Liljethörn and Felix Lotz, and together they run the office. Our experienced architects execute their project with the support of civil engineers and junior architects. The companies finances are managed by Ekonomliloftet AB.