Kontakt

Arkitektur och projektledning

Byggnadsantikvariska ärenden

Samuel Liljethörn
arkitekt SAR/MSA,VD

0730-35 59 45

e-post

Felix Freudenthal Lotz
arkitekt SAR/MSA, vice VD

0730-89 70 70

e-post

Lisa Berglund
byggnadsantikvarie
0739-547973

e-post

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare på Fredriksson arkitektkontor

Arbeta hos oss

 

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Sänd din ansökan innehållandes cv, personligt brev och arbetsprover (max 10mb)

till ansokan[a]fredrikssonarkitektkontor.se