Historia

historia

Fredriksson arkitektkontor grundades 1992 av Mats Fredriksson. Redan från början etablerades kontorets inriktning mot kulturhistoriska miljöer.

Sedan år 2000 finns kontoret i Norrköping i historiska lokaler i kvarteret Knäppingsborg i industrilandskapet. Samma år ombildades kontoret till aktiebolag.

År 2001 utnämndes Mats Fredriksson till slottsarkitekt för Linköpings slott vilket gav tillgång till Statens fastighetsverks breda kontaktyta med byggnadsvården i landet. 

Under de följande åren utvecklades kontoret stegvis med fler medarbetare och bredare kompetensområde.

 

Under 2019 kom två nya delägare in i företaget, arkitekterna Felix Lotz och Samuel Liljethörn som driver och utvecklar företaget tillsammans med Mats Fredriksson.

År 2020 kunde företagets lokaler utökas och uppgraderas.