/
/
/
/
/
/
/
/
/

Projekt

1/3

Sverre Fehns Nordenvilla

Norrköping, Östergötland

Beställare: Privat

Denna villa i kvarteret Norden ritades av norske arkitekten Sverre Fehn för Norrköpingsutställningen NU64. Byggnaden är ett framstående exempel på modernismens arkitektur och har även uppmärksammats internationellt.

Vi har bl.a. medverkat vid renoveringen av taket