Projekt

/
/
/
/
/
/
/
/
/

1/3

Kneippen Syd

Norrköping, Östergötland

Beställare: Norrköpings kommun

Kneippen är en trädgårdsstadsdel skapad i början av 1900-talet. Området är bland de mest uppskattade bostadsmiljöerna i Norrköping.

Vi har genomfört en analys av det gamla området och arbetat med planskisser för en stor utvidgning av området mot söder. Ambitionen är att tillföra det nya området lika goda kvaliteter som det gamla. Planen innehåller varierande byggnadstyper men stadsvillor med 4-8 lägenheter dominerar. De befintliga institutionsbyggnaderna för bland annat SMHI integreras i den nya bebyggelsen.

Genomfördes år 2001 -2005