Projekt

/
/
/
/
/
/
/
/
/
Matteus 1
Matteus 1

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Matteus 1
Matteus 1

press to zoom
1/8

Matteus kyrka

Norrköping, Östergötland

Beställare: Norrköpings pastorat

Nya tillbyggnader på äldre kyrkor är ovanliga i Sverige, men vi på Fredriksson arkitektkontor har medverkat i just ett sådant projekt i samband med den invändiga renoveringen av Matteus kyrka i Norrköping. Kyrkobyggnaden är i nygotisk stil och uppfördes i slutet av 1800-talet med Helgo Zettervall som arkitekt. Interiören är väldigt välbevarad och kyrkan anses vara en av de finare i landet från tidsperioden. Att lägga nya funktioner i en byggnad utanför kyrkan istället för på insidan gör att den fina interiören inte kommer till skada. Tillbyggnaden är både i material och skala utformad för att passa in i sin omgivning.

Kyrkans invändiga restaurering syftar till att lösa praktiska problem med brandutrymning, värme, belysning m.m. samtidigt som Helgo Zettervalls ursprungliga interiör återställs i så stor utsträckning som möjligt. Bland annat avlägsnas skivinklädnad av nygotiska ornament och alla ommålade ytor återfår sin ursprungliga kulör.

Vi har medverkat från tidig skiss till färdig projektering.

Utfört år 2018–2021.