Projekt

/
/
/
/
/
/
/
/
/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Kv. Höken

Norrköping, Östergötland

Beställare: Norrköpings kommun

Skissen, som var ett parallellt uppdrag, visar nya bostäder i en känslig del av Norrköping med högt kulturhistoriskt värde och höga boendekvalitéer. Vår skiss syftade till att utforma bostäder med generösa glasytor, vackra material och internationell karaktär i ett försök att skapa nya bostäder med kvalitéer i nivå med de befintliga i området.