Att vara Byggherre

Att vara Byggherre

 

Byggherren är den eller de personer som låter utföra byggnadsarbeten. Dvs att den som vill bygga sitt hus är den som är byggherre, det är alltså inte byggmästaren. Byggherre kan vara både en juridisk eller fysisk person. Att vara byggherre medför vissa förpliktelser, viktigast av allt är ansvaret för byggarbetsmiljön. Vid lite större projekt krävs alltid att en arbetsmiljöplan upprättas. Vi kan hjälpa till med att upprätta arbetsmiljöplaner och vara kan vara byggarbetsmiljösamordnaren för planeringen och projekteringen(BAS-P) samt hjälpa till att utse byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet (BAS-U). Vi hjälper gärna till med avtal om att entreprenören tar på sig arbetsmiljöansvaret.

 

 

Är byggherren en juridisk person krävs att denne tillhandahåller elektronisk personalliggare så att skatteverket kan kontrollera vem som arbetar på bygget. Alla medarbetare på Fredriksson arkitektkontor har ID 06 och vi hjälper gärna till med avtal om att överlåta ansvar för personalliggare till entreprenören

 

 

Som byggherre ansvar du inför myndigheter att projektet utförs enligt gällande lagar och normer samt de ritngar som bygglovet är baserat på. Byggherren ansvarar också för att projektet blir färdigt och kommunen kan vid större projekt ställa krav att byggherren ska teckna ett färdigställandeskydd.

 

Vi hjälper gärna till med en aktiv byggledning som säkerställer att ert projekt byggs efter de ritnigar och normer som gäller samt att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen är god.