Projekt

/
/
/
/
/
/
/
/
/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Linköpings slott

Linköping, Östergötland

Beställare: Statens fastighetsverk m.fl.

Restaurering av två salonger i representationsvåningen

 

Landshövdingens representationsvåning i slottet har restaurerats under 2000-talet. Två rum återstod med ytskikt från 1980 som var smutsiga och skadade.

 

Lilla salongen hade omfattande putsskador i den lösa putsen. Detta ledde fram till att rummet återställdes med samma material som ursprungligen sattes upp när rummet byggdes på 1790-talet – spänd linneväv. Väven sattes på spännramar av trä och målades med matt linoljefärg i en grön kulör som tidigare funnits i rummet. Bakom väven sattes stödreglar för att ge stöd för målningar. Kring väggfälten sattes förgyllda baguettlister. Taket målades med linfärg. I samband med restaureringen gjordes en ny hängning av konst, huvudsakligen lån från Norrköpings konstmuseum.

 

Gula salongen hade bättre målningsunderlag. Här har befintliga ytor spacklats och målats med matt linoljefärg. Befintliga lister har förgyllts. Rummet har fått nytt dekormåleri, ny möblering och textiler utförda av inredningsarkitekt Sofia Hedkvist.

 

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk.