Projekt

/
/
/
/
/
/
/
/
/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Linköpings slott

Linköping, Östergötland

Beställare: Statens fastighetsverk m.fl.

Stora salongen - Restaurering efter vattenskada

 

Landshövdingens bostadsvåning, plan 2

De rum som skadades vid en vattenläcka år 2002 ligger i en byggnadsdel som är uppförd på 1400-talet. Vid saneringen upptäcktes tegelgolv och golvbjälkar från den tiden. Ett kraftigt grangolv från Gustav Vasas tid hittades också.

 

Rummen har använts av länsstyrelsen under flera hundra år. Över en dörr har texten Landskansliet och Landtkontoret hittats. Snickerier från 1700-talet finns bevarade. Därför har färgsättningen i rosa och gult från den tiden återskapats. Spår av en gammal trätaklist har varit utgångspunkt för en ny taklist. Golven har lagts med nya skurgolv.

 

Stora Salongen

Rummet ligger i den del av slottet som byggdes kring 1580 och fick sin nuvarande form kring år 1800. Nuvarande inredning skapades 1901 och hade förändrats stegvis under 1900-talet. Restaureringen har syftat till att återskapa utseendet 1901 utifrån äldre foton. Gråvit linoljefärg, förgyllda lister samt det praktfulla parkettgolvet bildar en miljö typisk för sekelskiftet 1900 med tidens intresse för den gustavianska stilen.

 

Efter vattenskadan 2002 krävdes en total restaurering av salongen. All gammal inredning som gick att rädda sanerades och återställdes på sin gamla plats och nytt material tillverkades vid behov. Golvet som är en ekparkett i stjärnmönster har vaxbonats och nya plattor har tillverkats för komplettering. Snickerier har kompletterats målats med linoljefärg enligt recept från sekelskiftet 1900. Olika typer av stucklister har kompletterats med saknade gipsdelar. Förgyllningen på snickerier och i tak har kompletterats för att återskapa karaktären från 1901.

 

Konferensrummet
Rummet ställdes i ordning 2001. Den kraftiga gula färgen valdes för att framhäva Oskar Björks mörka målning av Vadstena slott.